Notice

Notice2021-05-30T12:11:42+05:45

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

By |2023-09-19|Categories: News & Events, Notice|

रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।

By |2023-09-18|Categories: News & Events, Notice|

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

By |2023-09-16|Categories: News & Events, Notice|
Go to Top