News & Events

News & Events2021-05-29T19:25:17+05:45
1909, 2023

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

1809, 2023

रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

1609, 2023

पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

Go to Top