News & Events

News & Events2021-05-29T19:25:17+05:45
2303, 2023

डिप्लोमा ईन सिभिल ईन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

2002, 2023

डिप्लोमा ईन सिभिल ईन्जिनियरिङ कार्यक्रमको दोस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

2312, 2022

निःशूल्क सीपमुलक तालीमको भर्ना सम्वन्धि सुचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

1212, 2022

रजिष्ट्रेशन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |Categories: News & Events, Notice|

Go to Top