डिप्लोमा तह दोस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो बर्ष दोस्रो खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

परीक्षाको आवेदन फाराम

परीक्षाको आवेदन फाराम

Diploma Level II-II & III-II Exam form submission Notice

सीप परीक्षण (SKILL TEST) को आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना !!!

 

डिप्लोमा ईन सिभिल इन्जिनियरिङ, कृषि (वालि विज्ञान) दोस्रो बर्ष दोस्रो खण्डडिप्लोमा ईन सिभिल इन्जिनियरिङ  (नियमित तथा विषेश छात्रवृति ) कार्यक्रमको तेस्रो बर्ष दोस्रो खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०/१८)

 

मिति २०८०/०८/१८ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरको डिप्लोमा तहको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना अनुसार यस शिक्षालयमा संचालित सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत  डिप्लोमा ईन सिभिल इन्जिनियरिङ, कृषि (वालि विज्ञान) दोस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड र डिप्लोमा ईन सिभिल इन्जिनियरिङ  (नियमित तथा विषेश छात्रवृति ) कार्यक्रमको तेस्रो बर्ष दोस्रो खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षा आगामी २०८० साल माघ/फागुन महिनामा संचालन हुने भएकोले परीक्षार्थीहरूले मिति २०८० पुष ११ गते भित्र नियमित शुल्कमा  र २०८० पुष १९ गते भित्र बिलम्ब शुल्कमा परीक्षा आवेदन फाराम भरी यस शिक्षालयको परीक्षा शाखामा बुझाउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

नोटः  तोकिएको समय भित्र आवेदन फाराम र शिक्षण शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सम्मिलित गराइने छैन । 

                                                                                                                                                                                               राजीव कुमार ठाकुर

                                                                                                                  शिक्षालय प्रमुख