शैक्षिक शत्र २०८०/०८१ मा यस शिक्षालयमा संचालित डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका पूर्ण शूल्कीय तर्फ नाँया भर्नाको लागि प्रवेश- परीक्षा संचालनका लागि आवेदन फाराम भर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

भर्ना

भर्ना