ईन्टर्नको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्वन्धि सूचना ।

IMG 20230924 0001 scaled