रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।

रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।

रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।

 

विषय: रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।

(सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०/०१)

 

उपयुक्त सम्बन्धमा यस शिक्षालयमा तपसिलको कार्यक्रमहरूमा केहि कोटा रिक्त हुन अएकाले प्रवेश परीक्षा आवेदन फराम खुल्ला गरिएको हुदा अध्ययन गर्न चाहाने प्रशिक्षार्थीहरुले मिति : २००/०/१८ बिहिबार सम्म पुनः भर्ना आवेदन फारम भर्न सूचित गरिन्छ ।

तपसिल :

क्र.स. पद आवश्यक न्यूनतम योग्यता आवेदन फारम दस्तुर
१. डिप्लोमा तह कृषि बालि बिज्ञान  

एस.ई.ई. (SEE) Pass

 

१५००/-

२. डिप्लोमा तह कृषि पशु बिज्ञान
३. डिप्लोमा तह सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग

 

फाराम भर्ने अन्तिम मिति : २०८०/०६/१८ बिहिबार ।

प्रवेश परीक्षा : २०८०/०६/२० गते शनिबार बिहान ८ बजे ।

स्थान : सुम्निमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, भोजपुर नगरपालीका -०६, देउराली, भोजपुर ।

आवश्यक कागजात:

१. SEE/SLC को MARKSHEET प्रति

२. जन्मदार्ता/नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रति

३. पासपोर्ट साइज फोटो प्रति

 

नोट : CUTOFF LIST (PASS LIST) मा परेका जुनसुकै विषयमा प्रवेश परीक्षा दिइएका प्रशिक्षार्थीहरुले यस शिक्षालयमा भर्नाहुन इच्छुक भएमा शिक्षालयको सम्पर्क नं. 029-420716, 9852052256 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

शिक्षालय प्रमुख

https://itms.ctevt.org.np:5580/

इन्टर्न आवश्यकता सम्बन्धि सूचना