पुनः प्नवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

प्नवेश परीक्षा IMG 20231007 0002 scaled