डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

डिप्लोमा ईन सिभिल ईन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) प्रथम बर्ष दोस्रो खण्डडिप्लोमा ईन एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) तेस्रो बर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०/०२)

मिति २०८०/०६/०२ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरको डिप्लोमा तहको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेवारे अत्यन्त जरूरी सूचना अनुसार यस शिक्षालयमा संचालित सेमेष्टर प्रणाली अन्तरगत  डिप्लोमा ईन सिभिल ईन्जिनियरिङ , एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) कार्यक्रमको प्रथम बर्ष दोस्रो खण्ड बार्षिक प्रणाली अन्तरगत  डिप्लोमा ईन एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) तेस्रो बर्षको नियमित तथा दोस्रो र तेस्रो बर्षको आंशिक परीक्षा आगामी २०८० मंसिर महिनामा संचालन हुने भएकोले परीक्षार्थीहरुले मिति २०८० असोज २२ गते भित्र नियमित शुल्कमा  र २०८० असोज २९ गते भित्र बिलम्ब शुल्कमा परीक्षा आवेदन फाराम भरी यस शिक्षालयको परीक्षा शाखामा बुझाउनुहुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोटः तोकिएको समय भित्र आवेदन फाराम र शिक्षण शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा सम्मिलित गराइने छैन ।

शिक्षालय प्रमुख

https://itms.ctevt.org.np:5580/

रिक्त रहेको कोटामा पुनः भर्ना आवेदन फारम सम्बन्धि सूचना ।